Info:

O autorech (snad bude tým narůstat)

Jan Čepička  -  despoticky si v TRIALu dělá co chce a myslí si, že je TRIAL jeho :)))
Petr Nečesal  -  specialista na zákeřné příklady propracované až na úroveň elementárních lidských schopností. Bohužel bude muset celou 'hurá verzi' TRIAL2 vyladit tak, aby fungovala efektivně, barvy ladily a pixlíky nepřetékaly :-D
Jan Pospíšil  -  specialista na koncepce - v TRIALovém 'hurá' stylu však nebyl čas je uplatnit :(
specialista na anglickou verzi - ještě netuší, že to celé padne na něho ;-)
Gabriela Holubová  -  specialistka na nápady. Má jich tolik, že asi bude zasvěcena do rituálního TRIALového programování. V běžném životě naše šéfová, ale v TRIALu jsou její pravomoci omezeny na nutné minimum :-P
Jan Nejedlý  -  specialista na MAXIMU. Nová verze TRIALu by měla přinést něco z gruntu nového. Zapojení MAXIMY bude oním bonusem, který Lucifer slíbil zprovoznit za dva dny :-D ... a svůj slib dodržel :-P
specialista na inline LaTeX a rázem tu máme úplně novou koncepci TRIALu.
Blanka Šedivá  -  imaginární specialistka. Teprve s jejím příchodem se může TRIAL stát skutečně komplexním systémem ;)
Magdaléna Čepičková  -  specialistka na obrázky. Jediná žena na světě, které má právo zastavit práce na TRIALu. Naštěstí je velmi tolerantní a trpělivá ;-)


Doporučený prohlížeč:

Opera ;)

FireFox
Google Chrome
Použité systémy:

UBUNTU Carmic Koala 9.10.
Debian GNU/Linux 4.0
PHP 5.2, Cookies, Sessions
HTML 4.0
CSS
Použitý software:

LaTeX 3.141592-1.40.4 (MiKTeX 2.6)
MATLAB 7.0.1.24704 (R14) Service Pack 1
MAXIMA 5.10.0
GPL GhostScript 8.70
GhostView
ImageMagick 6.2.4
InkScape 0.47
TeXmaker 1.9.2
Kódování češtiny:

Iso Latin 2 (Matlab, LaTeX)
UTF 8 (web)
Ve skutečnosti není nutné ovládat žádný z výše uvedených softwarů. Stačí mít dobré nápady a najít si nějakého workera. ;)


www.KMA.zcu.cz