▸ X. Základní matematické pojmy  ⎘ 
▸ 1. Množiny  ⎘ 
▸ 2. Posloupnosti  ⎘ 
▸ 3. Řady  ⎘ 
▸ 4. Funkce  ⎘ 
▸ 5. Limity funkcí  ⎘ 
▸ 6. Spojitost funkcí  ⎘ 
▸ 7. Diferenciální počet  ⎘ 
▸ 8. Integrální počet  ⎘ 
▸ 9. Taylorova formule 
▸ 1. Posloupnosti reálných čísel  ⎘ 
▸ 2. Číselné řady  ⎘ 
▸ 3. Reálné funkce jedné reálné proměnné  ⎘ 
▸ 4. Spojitost funkcí  ⎘ 
▸ 5. Základy diferenciálního a integrálního počtu  ⎘ 
▸ 6. Určitý integrál  ⎘ 
▸ 7. Taylorova formule  ⎘ 
▸ 16. Transformace 
▸ 500. Obyčejné diferenciální rovnice (ODR)  ⎘ 
▸ 600. Funkční posloupnosti a řady  ⎘ 
▸ 600a. Sequences and Series of Functions 
▸ 601. Mocninné řady  ⎘ 
▸ 601a. Power series 
▸ 602. Fourierovy řady 
▸ 602a. Fourier series 
▸ 603. Prostor Rn  ⎘ 
▸ 603a. Space Rn 
▸ 604. Vektorové funkce jedné reálné proměnné  ⎘ 
▸ 604a. Vector functions of one real variable 
▸ 605. Funkce více proměnných  ⎘ 
▸ 605a. Functions of more variables 
▸ 606. Diferenciální počet funkcí více proměnných  ⎘ 
▸ 607. Diferencovatelná zobrazení a transformace souřadnic  ⎘ 
▸ 608. Riemannův integrál v Rn  ⎘ 
▸ 800. Komplexní čísla  ⎘ 
▸ 801. Posloupnosti komplexních čísel  ⎘ 
▸ 802. Řady komplexních čísel  ⎘ 
▸ 803. Komplexní funkce komplexní proměnné  ⎘ 
▸ 804. Řady komplexních funkcí  ⎘ 
▸ 815. Transformace Z 
▸ 900. Konvexní optimalizace  ⎘ 
▸ 901. Subdiferenciál a derivace  ⎘ 
▸ A. Pravděpodobnost 
▸ B. Statistika 
▸ 10X. Základní pojmy  ⎘ 
▸ 101. Posloupnosti  ⎘ 
▸ 102. Řady  ⎘ 
▸ 103. Funkce a limity  ⎘ 
▸ 104. Spojitost  ⎘ 
▸ 105. Derivace  ⎘ 
▸ 106. Určité integrály  ⎘ 
▸ 107. Taylorův polynom  ⎘ 

Intro

TRIAL theory obsahuje úplný seznam definic, vět a lemmat, které zazněly na přednášce.
Vše co chcete vědět o TRIALu theory naleznete  ZDE .

Definice a věty jsou zde proto, že při řešení některých příkladů je nutné znát jejich přesné znění.
I drobná odchylka totiž může vést ke špatné interpretaci.
A to je právě ten okamžik, kdy je TRIALtheory rychle po ruce ;)

Kromě toho, právě odtud pochází většina slidesů z přednášek a tzv. TRIALslidesy jsou generované doslova online právě odtud. Zde, ale kromě defnic a vět, naleznete i řadu doplňujících a vševysvětlujích komentářů, které samozřejmě v různých mutacích zazněly, leč se třeba v danou chvíli nezdály tak podstatné ;)

 

www.KMA.zcu.cz