SSSSSSSSSSSSSSSSS stary dobry trial SSSSSSSSSSSSSSSs stary dobry trial
▸ A. Středoškolská matematika (PŘIJÍMAČKY) 
▸ B. Logika 
▸ 1. Množiny, čísla, mnohočleny, algebraické výrazy 
▸ 2. Matice, vlastní čísla, vlastní vektory 
▸ 3. Soustavy lineárních algebraických rovnic 
▸ 4. Číselné posloupnosti a řady 
▸ 5. Funkce jedné proměnné 
▸ 6. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 
▸ 7. Integrální počet funkcí jedné proměnné 
▸ 8. Nelineární rovnice 
▸ 9. Taylorův polynom 
▸ 10. Funkce více proměnných 
▸ 11. Diferenciální počet funkcí více proměnných 
▸ 12 Integrální počet funkcí více proměnných 
▸ 13. Vektorová analýza 
▸ 14. Analytická geometrie 
▸ 15. Obyčejné diferenciální rovnice 
▸ 16. Transformace 
▾ 18. Geometrie 
  ▸ 18.1. Mongeovo promítání 
  ▸ 18.2. Axonometrie 
  ▸ 18.3. Křivky 
  ▸ 18.4. Plochy 
  ▸ 18.5. Analytická geometrie 
▸ 20. Matematické struktury 
▸ 21. Úvod do teorie grafů 
▸ 30. Pravděpodobnost 
▸ 31. Statistika 
▸ 500. Obyčejné diferenciální rovnice (ODR) 
▸ 600. Funkční posloupnosti 
▸ 601. Funkční řady 
▸ 605. Funkce více proměnných 
▸ 606. Diferenciální počet funkcí více proměnných 
▸ 607. Integrální počet funkcí více proměnných 
▸ 800. Komplexní čísla 
▸ 801. Posloupnosti a řady 
▸ 803. Komplexní funkce 
▸ 804. Derivace funkce a holomorfní funkce 
▸ 805. Konformní zobrazení 
▸ 1000 LÍHEŇ 

Intro

TRIAL[1] - calculus:

Vše co chcete vědět o TRIAL[1] naleznete  ZDE .

početní příklady

 

www.KMA.zcu.cz