downloads:
 SLIDESY:  
 
1498 Kb
983 Kb
694 Kb
1114 Kb
593 Kb
785 Kb
896 Kb
295 Kb
1582 Kb
 9. Taylorova formule
983 Kb
694 Kb
1114 Kb
593 Kb
785 Kb
896 Kb
295 Kb
 16. Transformace
618 Kb
1247 Kb
 600a. Sequences and Series of Functions
907 Kb
 601a. Power series
 602. Fourierovy řady
 602a. Fourier series
397 Kb
 603a. Space Rn
122 Kb
 604a. Vector functions of one real variable
321 Kb
 605a. Functions of more variables
836 Kb
305 Kb
724 Kb
716 Kb
401 Kb
284 Kb
285 Kb
284 Kb
 815. Transformace Z
406 Kb
287 Kb
 A. Pravděpodobnost
 B. Statistika
797 Kb
793 Kb
397 Kb
1031 Kb
393 Kb
1581 Kb
616 Kb
305 Kb
 
aktualizace: 11:02 hod.,   22.01.2011
poslední změna: 00:55 hod. 18.o2.2o1o

Režim TRIALall zobrazuje všechny příklady, definice a věty z TRIAL[1], TRIAL[], TRIAL[π] a TRIAL theory.

Tento režim je proto vhodný pro procházení celého TRIALu, pro vyhledávání toho, co by mohlo být skryté, ale pro studium konkrétního předmětu, je lepší zvolit v nabídce tento předmět jako filtr, který zobrazí vše co s daným předmětem souvisí.

V režimu TRIALall je obsah vždy zobrazen tak jak je na serveru uložen. A tak může působit chaoticky a zmateně. Na druhou stranu je to skutečně záruka nefiltrování obsahu. Vyučující má tak možnost vybrat a uspořádat do svého předmětu vše co uzná za vhodné, čímž výrazně usnadní práci svým studentům a TRIAL tak zpřehlední.


www.KMA.zcu.cz