▸ A. Středoškolská matematika (PŘIJÍMAČKY) 
▸ B. Logika 
▸ 1. Množiny, čísla, mnohočleny, algebraické výrazy 
▸ 2. Matice, vlastní čísla, vlastní vektory 
▸ 3. Soustavy lineárních algebraických rovnic 
▸ 4. Číselné posloupnosti a řady 
▸ 5. Funkce jedné proměnné 
▸ 6. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 
▸ 7. Integrální počet funkcí jedné proměnné 
▸ 8. Nelineární rovnice 
▸ 9. Taylorův polynom 
▸ 10. Funkce více proměnných 
▸ 11. Diferenciální počet funkcí více proměnných 
▸ 12 Integrální počet funkcí více proměnných 
▸ 13. Vektorová analýza 
▸ 14. Analytická geometrie 
▸ 15. Obyčejné diferenciální rovnice 
▸ 16. Transformace 
▾ 18. Geometrie 
  ▾ 18.1. Mongeovo promítání 
       18.1.1. Průsečík přímky s rovinou 
       18.1.2. Rovnoběžné roviny 
       18.1.3. Rovina - stopy a hlavní přímky 
       18.1.4. Průsečnice rovin 
       18.1.5. Souměrnost podle roviny 
       18.1.6. Velikost úsečky 
       18.1.7. Vzdálenosti 
       18.1.8. Otočení roviny 
       18.1.9. Kružnice 
       18.1.10. Příčka mimoběžek 
       18.1.11. Tělesa 
  ▸ 18.2. Axonometrie 
  ▸ 18.3. Křivky 
  ▸ 18.4. Plochy 
  ▸ 18.5. Analytická geometrie 
▸ 20. Matematické struktury 
▸ 21. Úvod do teorie grafů 
▸ 30. Pravděpodobnost 
▸ 31. Statistika 
▸ 500. Obyčejné diferenciální rovnice (ODR) 
▸ 600. Funkční posloupnosti 
▸ 601. Funkční řady 
▸ 605. Funkce více proměnných 
▸ 606. Diferenciální počet funkcí více proměnných 
▸ 607. Integrální počet funkcí více proměnných 
▸ 800. Komplexní čísla 
▸ 801. Posloupnosti a řady 
▸ 803. Komplexní funkce 
▸ 804. Derivace funkce a holomorfní funkce 
▸ 805. Konformní zobrazení 
▸ 1000 LÍHEŇ 

Kapitola 18: Geometrie 

  18.1. Mongeovo promítání
  18.1.7. Vzdálenosti
  
 
Příklad 18.1.7. (1)

 
LATEXbox
 


 NOVÉ ZADÁNÍ   |   ŘEŠENÍ     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 
 
 
 
 
 

www.KMA.zcu.cz