▸ A. Středoškolská matematika (PŘIJÍMAČKY) 
▸ B. Logika 
▸ 1. Množiny, čísla, mnohočleny, algebraické výrazy 
▸ 2. Matice, vlastní čísla, vlastní vektory 
▸ 3. Soustavy lineárních algebraických rovnic 
▸ 4. Číselné posloupnosti a řady 
▸ 5. Funkce jedné proměnné 
▸ 6. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 
▸ 7. Integrální počet funkcí jedné proměnné 
▸ 8. Nelineární rovnice 
▸ 9. Taylorův polynom 
▸ 10. Funkce více proměnných 
▸ 11. Diferenciální počet funkcí více proměnných 
▸ 12 Integrální počet funkcí více proměnných 
▸ 13. Vektorová analýza 
▸ 14. Analytická geometrie 
▸ 15. Obyčejné diferenciální rovnice 
▾ 16. Transformace 
  ▾ 16.1. Z-transformace 
       16.1.1. Přímá Z-transformace 
    ▸ 16.1.2. Inverzní Z-transformace 
       16.1.3. Přímá Z-transformace pomocí slovníku 
    ▾ 16.1.4. Diferenční rovnice 
         16.1.4.1. Diferenční rovnice (lehké :) 
         16.1.4.2. Diferenční rovnice (těžké ;) 
  ▸ 16.2. Laplaceova transformace 
▸ 18. Geometrie 
▸ 20. Matematické struktury 
▸ 21. Úvod do teorie grafů 
▸ 30. Pravděpodobnost 
▸ 31. Statistika 
▸ 500. Obyčejné diferenciální rovnice (ODR) 
▸ 600. Funkční posloupnosti 
▸ 601. Funkční řady 
▸ 605. Funkce více proměnných 
▸ 606. Diferenciální počet funkcí více proměnných 
▸ 607. Integrální počet funkcí více proměnných 
▸ 800. Komplexní čísla 
▸ 801. Posloupnosti a řady 
▸ 803. Komplexní funkce 
▸ 804. Derivace funkce a holomorfní funkce 
▸ 805. Konformní zobrazení 
▸ 1000 LÍHEŇ 

Kapitola   

  
  
  
 
Příklad 16.1.4.2. (1)

 
LATEXbox
 


 NOVÉ ZADÁNÍ   |   ŘEŠENÍ     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 
 
 
 
 
 

www.KMA.zcu.cz